Ze Sztuką na Ty!
Ze Sztuką na Ty!

Sztuka współczesna

Bez sztuki ludzkość nie potrafi żyć. Dowodzą temu znane od początku świata wytwory artystyczne. Obecni twórcy bezpośrednio związani się ze sztuką współczesną. Ten okres w dziejach sztuki trwa już niemal sto lat i cały czas podlega nowym przemianom. Za jej początek uznaje się moment zakończenia II wojny światowej. Sztuka współczesna znacząco odbiega od nurtów artystycznych z okresu średniowiecza czy baroku, gdyż forma wyrazu nie jest już tylko...

Czytaj dalej

Ekspresjonizm abstrakcyjny

Artyści, którzy zamiast tradycyjnych form rysunku dany obiekt obrazowali za pomocą plam lub niesymetrycznych linii nazywani byli abstrakcjonistami. Ten współczesny nurt w sztuce charakteryzował się eliminacją jakichkolwiek odniesień do rzeczywistości. Abstrakcjonizm na całym świecie rozwijał się osobno. Ruchem, o wyjątkowym silnym znaczeniu była szkoła nowojorska, czyli ekspresjonizm abstrakcyjny. Nurt ten upowszechnił się w latach czterdziestych, wprowadzając...

Czytaj dalej

Arte povera

Sztuka współczesna ma różne oblicza, raz jest minimalistyczna, raz bogata w detale, raz po prostu uboga. To właśnie dzięki tej różnorodności sztuka współczesna jest tak ceniona na całym świecie. A za sprawą ciągle tworzących się nowych kierunków tego nurtu można spodziewać się kolejnych doznań artystycznych. Poszczególne trendy znane są bardziej w Stanach Zjednoczonych, inne w Europie, niektóre jak np. arte povera, rozwijały...

Czytaj dalej

Historia sztuki współczesnej

Sztuka towarzyszy ludzkości od początku jej istnienia. Ludy pierwotne właśnie za pomocą obrazów komunikowały się. Z czasem malunki tworzono, by przypodobać się bogom i władcom. Możny król zawsze na dworze musiał mieć własnego artystę, który tworzył na jego zapotrzebowanie zachwycające dzieła malarskie i rzeźbiarskie. Na przestrzeni tysięcy lat sztuka ewoluowała i można mieć pewność, że tak będzie dalej. Od ponad 50 lat mamy do czynienia z...

Czytaj dalej

Pop-art

Sztuka popularna zaczęła rozwijać się niemal sto lat temu. Wtedy bowiem upowszechnił się nurt artystyczny, będący pokłosiem ekspresjonizmu abstrakcyjnego – pop-art. Nazwa nurt pochodzi z języka angielskiego i znaczy dosłownie "sztuka popularna". W Europie nowy styl pojawił się po II wojnie światowej. Nowy prąd nazwano po raz pierwszy jako pop-art w „Przeglądzie Architektonicznym”. Ówczesny krytyk Lawrence Alloway w ten sposób opisał obrazy,...

Czytaj dalej

Hiperrealizm

Sztuka współczesna to różnorodność form i dokładność w każdym calu. Artyści chcieli zapewnić swoim odbiorcom jak najwięcej doznań jednocześnie. Dlatego też na przestrzeni XX wieku rozwinęły się bardzo różne kierunki w sztuce, które miały zaspokajać inne gusta. Przykładem takiego kierunku jest hiperrealizm zwany też superrealizm oraz fotorealizmem. Jak sama nazwa wskazuje, wszystkie dzieła tego nurtu miały za zadanie jak najlepiej...

Czytaj dalej

Street art

Sztuka jest po to, by wywoływać emocje, a czasem też i kontrowersje. Sztuka współczesna, a zwłaszcza jeden jej kierunek zapisał się już bardzo wyraźnie. Mowa oczywiście o street art, który według wielu nie jest formą artystycznego wyrazu, a jedynie przejawem wandalizmu. Dyskusje na ten temat trwają do dziś, a artyści street artu nadal tworzą swoje niezwykłe dzieła. Bezsprzecznym królem tego nurtu jest Banksy, którego tożsamość do dziś owiana...

Czytaj dalej

Konceptualizm

Jeżeli to proces twórczy jest ważniejszy od samego obiektu na obrazie, mamy do czynienia ze sztuka konceptualną. Nurt ten upowszechnił się w połowie XX wieku. Konceptualizm ma za zdanie pokazywać intelektualną wartość dzieł malarskich, odrzucając jednocześnie pierwszeństwo przedmiotu. Terminu „konceptualny” używano również w stosunku do kubizmu. Guillaume Apollinaire mówić w ten sposób chciał zwrócić uwagę na intelektualny...

Czytaj dalej

Op-art

Jednym ze współczesnych kierunków w sztuce jest op-art, co z języka angielskiego znaczy optical art, czyli sztuka optyczna, wizualna. Oficjalnie nazwa została nadana przez amerykańskich krytyków sztuki w 1964 roku. Kierunek ten zauważalny jest na różnych polach sztuki, m.in. w grafice, modzie oraz malarstwie. Artyści op-art chcą w jak największym stopniu wpłynąć na doznania wzrokowe odbiorcy, dlatego w tym celu stosują niezwykłe efekty wizualne w...

Czytaj dalej

Minimal art

Sztuka współczesna jest na tyle niejednorodna, że można odnaleźć w niej zarówno przepych, jaki minimalizm. Lata sześćdziesiąte to wyjątkowo bujny okres w sztuce. Właśnie wtedy w różnych rejonach świata, w szczególnie w USA wykształcały się różne kierunku artystyczne, które cieszyły się różnym zainteresowaniem społecznym. Można jednak wyróżnić kilka kierunków z tamtego okresu, który miały silny wpływ...

Czytaj dalej

Kontakt

Imię
Nazwisko
E-Mail
Temat
Treść
Podaj wynik działania 4 dodać 6

Czytaj dalej