Ze Sztuką na Ty!
Historia sztuki współczesnej

Sztuka towarzyszy ludzkości od początku jej istnienia. Ludy pierwotne właśnie za pomocą obrazów komunikowały się. Z czasem malunki tworzono, by przypodobać się bogom i władcom. Możny król zawsze na dworze musiał mieć własnego artystę, który tworzył na jego zapotrzebowanie zachwycające dzieła malarskie i rzeźbiarskie. Na przestrzeni tysięcy lat sztuka ewoluowała i można mieć pewność, że tak będzie dalej.

sztuka

Od ponad 50 lat mamy do czynienia z tym samym okresem w dziejach sztuki – ze sztuką współczesną. Datą, która rozpoczyna ten okres jest zakończenie II wojny światowej, choć tak naprawdę dzieła w tym nurcie zaczęły się pojawiać na początku zimnej wojny, gdy komunizm ścierał się z demokracją. Podział polityczny miał silny wpływ na rozwój sztuki współczesnej. Po zakończeniu II wojny światowej Wschód Europy dostał się pod wpływ Związku Radzieckiego, gdzie obowiązywał system komunistyczny i swobodne tworzenie sztuki było tam niemożliwe. Natomiast w bloku państw demokratycznych ze Stanami Zjednoczonymi na czele, zjawiska związane ze sztuką współczesną mogły być realizowane bez żadnych przeszkód.  

Jednym kierunkiem, jaki od 1934 roku do połowy lat osiemdziesiątych rozwijał się na terenie ZSRR i państw bloków socjalistycznych był socrealizm. Najważniejszymi przedstawicielami tego kierunki było Isaak Brodski oraz Aleksander Kobzdej. W tym czasie w Wielkiej Brytanii i USA obowiązywał pop-art, którego wiodącym twórcom był Andy Warhol. Od 1965 roku na terenie Stanów Zjednoczonych zaczął wykształcać się hiperrealizm oraz land art. Z pierwszym związani byli Duane Hanson oraz Chuck Close, z drugim Dennis Oppenheim i Robert Smithson. Lata sześćdziesiąte XX wieku to również czas powstawania dzieł nowej figuracji, mail art oraz sztuki kinetycznej. Kolejnym ważnym kierunkiem sztuki współczesnej był konceptualizm, którego początek datuje się na 1967 rok. Przedstawicielami tej odmiany są Roman Opałka, Dennis Oppenheim oraz Yoko Ono. Natomiast w ostatnich latach największym zainteresowaniem cieszyły się dzieła Banksy'ego, który jest najważniejszym artystą street artu. 

We Francji w latach pięćdziesiątych rozwijał się kierunek zwany taszyzmem, który w Stanach Zjednoczonych określany był jako abstrakcyjny ekspresjonizm. Wśród artystów tego nurtu wymienić można m.in. Jean-Paula Riopelle, Hansa Hartunga, Jacksona Pollocka, Franza Kline oraz Marka Rothko, Barnetta Newmana i Clyfforda Stilla. Sztuka współczesna to  również okres rozwoju sztuki optycznej, którą na terenie USA tworzył Victor Vasarely. W połowie lat sześćdziesiątych Robert Morris zaproponował  minimalizm. Nie można też pominąć tzw. sztuki żywej, w skład której wychodzi happenig, body art, performance oraz Fluxus. Wśród najważniejszych twórców „żywej sztuki” należy wymienić Allana Kaprowa, Marinę Abramović, Johna Cage'a, Yoko Ono, Josepha Beuys'a oraz Wolfa Vostella.